Solgläntans preschool

https://www.bricproject.org/wp-content/uploads/2018/05/2_KARRA-Case-Studie-Solgläntans-förskola-ENG-ex.pdf