Bygrindens förskola och Ekeredsvägens förskola

https://www.bricproject.org/wp-content/uploads/2017/10/6_LERUM-case-studies-BRIC_DEF.pdf