Solgläntans förskola

https://www.bricproject.org/wp-content/uploads/2017/10/2_KARRA-Case-Studie-Solgläntans-förskola_DEF.pdf